İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları ve İngilizlerin İslâm Düşmanlığı by M. Sıddık Gümüş

İngiliz Câsûsunun İ'tirâfları ve İngilizlerin İslâm Düşmanlığı

By M. Sıddık Gümüş

  • Release Date: 2011-12-21
  • Genre: Islam
Score: 4.5
4.5
From 6 Ratings
Download Now
The file download will begin after you complete the registration. Downloader's Terms of Service | DMCA

Description

Bu kitâb üç kısmdan meydâna gelmişdir:

Kitâbın birinci kısmında; ingilizlerin dünyâ hâkimiyeti zemânında kurdukları (Müstemlekeler Nezâreti)nin bir elemânı olarak önce İstanbula gelen ve orada çeşidli islâmi ilimleri ve lîsanları öğrenen Hempherin, bağlı olduğu (Nezâret)in tâlimatı ile islâm âlemini dolaşması, Mehmed bin Abdülvehhab ile dostluk kurması, ona vehhâbîlik temel inançlaını telkin etmesi açıklanmakdadır. İslâm dünyâsını ve müslimânları nasıl parçalayabileceğinin âdetâ tatbikâtını yapmışdır. Sistemini kurmuşdur.

Kitâbın ikinci kısmında, ingilizlerin islâm memleketlerinde ve bilhassâ Hindistanda yapdıkları insanlık dışı mezâlim anlatılmakdadır.

Üçüncü kısım; Yûsüf Nebhâni rahmetullahi aleyhin Hulâsat-ül Kelâm Risâlesi ile islâmiyyet ve diğer dinler hakkında bilgiler içermektedir.

keyboard_arrow_up